آشنایی با برند فوجیتسو زیمنس

آشنایی با برند فوجیتسو زیمنس

شرکت فوجیتسو زیمنس در سال 1999 طی شراکت فوجیتسو از ژاپن و زیمنس از آلمان پدید آمد و دفتر مرکزی آن در مونیخ المان واقع شد. و کارخانه های آندر مونیخ هانوفر و استنبرگ

المان تاسیس شد. فوجیتسو بزرگ ترین شرکت کامپیوتری ژاپن بود و هست و برای حفظ فاصله با NEC مجبور بود بازار های اروپارا در اختیار داشته باشه اما از طرفی فوجیتسو کلا در اروپا

و EMEA شناخته شده نبود و همه فکر میکردند یک شرکت چینی آشغال سازه و قدرتی در EMEA نداشت بنابر این به اسم زیمنس نیاز داشت تا خودشو تو این منطقه تثبیت کنه.

به این ترتیب فوجیتسو زیمنس در اروپا متولد شد و درحالی که همه سازنده داشتن کارخانه های تولید رو به تایوان انتقال میدادند فوجیتسو اعلام کرد که تمام کارخانه هایش را در امان

قرار میدهد. این درحالی بود که تا آن زمان هیچ شرکت سخت افزاری بزرگی در اروپا مطرح نبود که در زمینه سخت افزاری مطرح باشه . تنها Vigent رقیب فوجیتسو زیمنس تو اروپا

محسوب میشد که یک برند انگلیسی بود و لپ تاپ تولید میکرد و بعد از تاسیس فوجیتسو زیمنس ورشکست شد. فوجیتسو زیمنس تنها کارخانه کامپیوتر در جهان است که محصولات

خود را در آلمان میسازد و همیشه اینو به عنوان امتیاز درتبلیغاتش ذکر کرده. اما مشکل کوچکی وجود داشت زمانی که قرارداد شرکت فوجیتسو و زیمنس بسته میشد فوجیتسو یک

زرنگی به خرج داد و درمتن قرارداد نوشته شد که شرکت جدید فقط حق فروش محصولات در EMEA را دارد و جای تعجب دارد که زیمنس هم قبول کرد وهمین اشتباه زیمنس باعث شد که

بعدها از صنعت کامپیتر محو شود.

ارسال شده 1398-10-23 0 98

نظری بنویسیدپاسخی بنویسید

اخیرا بازدید شده

بدون محصول

منو

مقایسه 0